információk 1

Eck
Konsulattreffen Január 13-án elsö ízben tudtuk megszervezni a magyar Konzulátus fogadóóráját Heilbronnban. A képen (balról jobbra) Biri Mihályné, Jáger Diana konzulnö, Wilke Katalin a magyar kultur és szabadidöscsoport egyik felelöse.
Konsulat
Druck

 
 

 

Pfarrer
      ÉLETÉNEK 82. ÉVÉBEN ELHUNYT

             GYURÁS ISTVÁN JEZSUITA
    
     Gyurás István 1937. október 4-én született Barcson. Elemi iskoláit szülőfalujában
     kezdte, majd Pécsett folytatta a Pius Gimnáziumban. 1956-ban érettségizett a pécsi
     technikai szakiskolában. 1957 és 1963 között a pécsi egyházmegye kispapjaként
     teológiai tanulmányokat folytatott a győri egyházmegyei szemináriumban. 1963.
     június 23-án Kisberk Imre székesfehérvári püspök pappá szentelte a pécsi
     székesegyházban. Káplánként szolgált 1963 és 1964 között Nagynyárádon,
    1964 és 1965 között Nagydorogon, 1965 és 1966 között ismét Nagynyárádon.

     1966-ban Nyugatra távozott. Előbb Svédországban, aztán Norvégiában élt. 1967
     júliusában a magyar jezsuita rendtartomány növendékeként Aschebergben belépett
     az Észak-Német Jezsuita Provincia noviciátusába. 1968 és 1971 között filozófiai
     tanulmányokat folytatott Pullachban a jezsuiták főiskoláján. 1971-től 1974-ig az
     innsbrucki egyetemen teológiát tanult, és a Sillgasse-i jezsuita rendházban lakott,
     közben közel egy évet kisegítő magyar lelkészi szolgálatot végzett Stockholmban.
 
    1979-ben Berlinben elvégezte a jezsuitáknál szokásos harmadik probációt,
     majd egyetemi lelkész lett Erlangenben. 1980-1981-ben Kastlban a fiúinternátus
     vezetője, ezután 1981-től egészen 2002-ig weingarteni központtal
     a Rottenburg-Stuttgart-i egyházmegye déli részén a magyar katolikusok lelkésze.
     Élénk karitatív tevékenységet folytatott, segélyekkel támogatta a magyarokat
     az anyaországban, Erdélyben és Kárpátalján is.

     1979-ben Berlinben elvégezte a jezsuitáknál szokásos harmadik probációt,
     majd egyetemi lelkész lett Erlangenben. 1980-1981-ben Kastlban a fiúinternátus
     vezetője, ezután 1981-től egészen 2002-ig weingarteni központtal
     a Rottenburg-Stuttgart-i egyházmegye déli részén a magyar katolikusok lelkésze.
     Élénk karitatív tevékenységet folytatott, segélyekkel támogatta a magyarokat
     az anyaországban, Erdélyben és Kárpátalján is. 
Besucherzaehler

Nach oben